Từ khóa phổ biến: Máy bơm giá rẻ, máy bơm tăng áp, máy bơm trục đứng,.....

Thanh toán 3Thanh toán
Bơm ly tâm 1 tầng cánh CP
Sắp xếp theo:

Máy bơm ly tâm Pedrollo CP 130 ( 370W )

Máy bơm ly tâm Pedrollo CP 130 ( 370W )

4.000.000đ - 5.000.000đ

Máy bơm ly tâm Pedrollo CP 158 ( 750W )

Máy bơm ly tâm Pedrollo CP 158 ( 750W )

5.000.000đ - 6.000.000đ

Máy bơm ly tâm Pedrollo CP 190 ( 1.5KW )

Máy bơm ly tâm Pedrollo CP 190 ( 1.5KW )

8.800.000đ - 10.000.000đ

Máy bơm ly tâm Pedrollo CP 200 ( 2.2KW )

Máy bơm ly tâm Pedrollo CP 200 ( 2.2KW )

10.000.000đ - 12.000.000đ

Máy bơm ly tâm Pedrollo CP 160C ( 1.1KW )

Máy bơm ly tâm Pedrollo CP 160C ( 1.1KW )

10.000.000đ - 12.000.000đ

Máy bơm ly tâm Pedrollo CP 160B ( 1.5KW )

Máy bơm ly tâm Pedrollo CP 160B ( 1.5KW )

10.500.000đ - 12.000.000đ

Máy bơm ly tâm Pedrollo CP 160A ( 2.2KW )

Máy bơm ly tâm Pedrollo CP 160A ( 2.2KW )

11.000.000đ - 12.000.000đ

Máy bơm ly tâm Pedrollo CP 210B ( 3KW )

Máy bơm ly tâm Pedrollo CP 210B ( 3KW )

17.000.000đ - 20.000.000đ

Máy bơm ly tâm Pedrollo CP 210A ( 4KW )

Máy bơm ly tâm Pedrollo CP 210A ( 4KW )

18.000.000đ - 20.000.000đ

Máy bơm ly tâm Pedrollo CP 220C ( 2.2KW )

Máy bơm ly tâm Pedrollo CP 220C ( 2.2KW )

15.000.000đ - 17.000.000đ

Máy bơm ly tâm Pedrollo CP 220B ( 3KW )

Máy bơm ly tâm Pedrollo CP 220B ( 3KW )

17.000.000đ - 20.000.000đ

Máy bơm ly tâm Pedrollo CP 220A ( 4KW )

Máy bơm ly tâm Pedrollo CP 220A ( 4KW )

20.000.000đ - 25.000.000đ

Máy bơm ly tâm Pedrollo CP 230B ( 4KW )

Máy bơm ly tâm Pedrollo CP 230B ( 4KW )

20.000.000đ - 25.000.000đ

Máy bơm ly tâm Pedrollo CP 230A ( 5.5KW )

Máy bơm ly tâm Pedrollo CP 230A ( 5.5KW )

22.000.000đ - 25.000.000đ

Máy bơm ly tâm Pedrollo CP 250C ( 7.5KW )

Máy bơm ly tâm Pedrollo CP 250C ( 7.5KW )

26.000.000đ - 30.000.000đ

Máy bơm ly tâm Pedrollo CP 250A ( 11KW )

Máy bơm ly tâm Pedrollo CP 250A ( 11KW )

42.000.000đ - 45.000.000đ

Copyright @ 2012 by CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN MÁY HÙNG DŨNG